vape shop nederland

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij Vapestar, 273 29 205, hierna aangeduid als “Vapestar”,”ons” of “wij”, via de Vapestar website, de mobiele website, een mobiel toestel of via de telefoon (gezamenlijk aangeduid als “vapestar.nl”).

Door gebruik te maken van vapestar.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan, met een woonadres in Nederland (met uitzondering van de BES-eilanden) kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op vapestar.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op vapestar.nl ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

Vapestar wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website vapestar.nl, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent, script of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

2. Prijzen en leveringskosten

De prijzen die zijn vermeld op vapestar.nl zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten.

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten bedragen € 5,95. Als we je bestelling niet volledig kunnen leveren en de bestelling in meerdere verzendingen moeten leveren, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht voor de naleveringen.

3. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen viavapestar.nl. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Vapestar contact met je opnemen om dit te regelen.

Een bestelling dient minimaal € 1,00 (na aftrek van kortingen) te bedragen.

4. Levering

Vapestar gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestelling af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze. Helaas kunnen wij niet leveren op de BES-eilanden. Je eerste bestelling wordt altijd bezorgd op je woonadres.

Vapestar streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 3 tot 5 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, kun je de bestelling annuleren.

Voordat je een bestelling plaatst, word je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn.

Ga voor ons volledige Verzending en levering naar vapestar.nl

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met Vapestar Klantenservice via e-mailadres [email protected].

5. Herroepen van een bestelling

Het is mogelijk om een bestelling te annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als je de gehele bestelling retourneert en hiervoor al hebt betaald, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten van Vapestar en exclusief de retourneringskosten (€ 1) terug. Mocht je bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, worden de verzendkosten niet vergoed. Ga voor ons volledige Retourbeleid naar [email protected]

Als je je bestelling wil annuleren of terug wil zenden, breng ons hiervan dan schriftelijk op de hoogte, ofwel per post en bij voorkeur met gebruikmaking van het voorgedrukte retourformulier in je pakket, ofwel door een brief te sturen naar Vapestar Klantenservice, Huijgensstraat 21B 2515BE Den Haag, ofwel door een e-mail te sturen naar[email protected], ofwel door invulling en inzending van het standaard formulier afkomstig van de lokale consumentenautoriteit, echter altijd binnen 14 dagen na de in paragraaf 5.1 gestelde termijn. Daarna heb je nog eens 14 dagen de tijd om de artikelen terug te sturen op de wijze zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, de terugzending van de artikelen verwerken in je account), uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen hebben ontvangen of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen.

Als een ontvangen artikel defect is, stel je Vapestar hiervan onmiddellijk op de hoogte en je stuurt het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door Vapestar volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

6. Retourzendingen

Vapestar garandeert een volledige vergoeding, of desgewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf  5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Al onze pakketten bevatten een voorgedrukt retourformulier dat je kunt gebruiken als je artikelen terug wilt sturen. Meer informatie over onze retourprocedure vind je op de afleverbon en in ons Retour- en terugbetalingsbeleid.

Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap of afhaalpunt in Nederland.

7. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

Betaling voor of bij aflevering

Creditcard of betaalpas

Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard of betaalpas (met VISA of Mastercardlogo). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard/betaalpas en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. Vapestar behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

Overige

Je bent verplicht om een correct e-mailadres op te geven en Vapestar te informeren als je e-mailadres is gewijzigd. Vapestar is gerechtigd om betalingsverzoeken naar je e-mailadres te versturen.

8. Onze aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Vapestar als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

Vapestar aanvaardt aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers. We zijn niet uit op uitsluiting van aansprakelijkheid als gevolg van misleiding door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

Vapestar is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op vapestar.nl is beperkt tot het totale bedrag van jouw bestelling.

Heb je een probleem met een product dat je op Vapestar online hebt gekocht en is het niet gelukt om met Vapestar tot een oplossing van de klacht te komen, dan kun je je klacht indienen bij de online geschillenbeslechting van de EU (het “ODR-platform”).

Het ODR-platform biedt consumenten en handelaars binnen de EU de mogelijkheid om een buitengerechtelijke schikking te treffen voor klachten die voortvloeien uit online aankopen. Dit toegangspunt is ontworpen als een gebruiksvriendelijke en interactieve website die gratis is en beschikbaar in alle officiële EU-talen. Met behulp van het ODR-platform kunnen de consument en de handelaar een geschillenorgaan kiezen en vervolgens het proces doorlopen om een oplossing voor de klacht van de consument te vinden. Het ODR-platform vind je hier: http://ec.europa.eu/odr.

9. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.  De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

10. Garantie

Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal Vapestar de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

11. Overdracht

Vapestar behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

12. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

13. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op vapestar.nl berusten bij Vapestar. Ieder gebruik van vapestar.nl of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Vapestar.

14. Bedrijfsinformatie

Vapestar – Den Haag
KvK: 273 29 205

Contactgegevens:Vapestar
E-mail: [email protected]